torsdag 8 oktober 2009

Näringslivssafari på Woodlands

Under Näringslivsdagarnas andra dag genomfördes en "Näringslivssafari" och i år öppnade Woodlands County Club sina dörrar för alla intresserade. Woodlands grundare Jens Nielsen visade oss runt på anläggningen och berättade för oss hur han fick den fantastiska idén till Woodlands.Jag kan verkligen rekommendera alla att besöka Woodlands för att uppleva den fantastiska miljön, spela förstklassig golf eller äta en bit god mat i restaurangen. Du hittar mer information om Woodlands på deras hemsida.

Mathias Knutsson

fredag 18 september 2009

Besök på Örkelljunga Arbetscenter

Fredagen inleddes med ett intressant möte med Göran Härle och Peter Palm på Örkelljunga Arbetscenter. Arbetscenter är ett arbetscentrum som bedrivs av socialnämnden och drivs helt utan ekonomiskt vinstintresse. Verkstaden har till största del legotillverkning. Tillverkningen är av den art att den inte konkurrerar med ortens industri. Arbetet som utförs är till största delen åt bygdens företagare.Arbetscenter vänder sig till personer som en längre tid har varit borta från den ordinarie arbetsmarknaden, har svårt att komma in på arbetsmarknaden och till personer med olika former av handikapp. Många har genom att arbeta på Arbetscenter fått bra referenser och därigenom fått fasta jobb på företag i Örkelljunga med omnejd.

Det finns många spännande möjligheter att utveckla och stärka Arbetscenters verksamhet. Jag hoppas att vi exempelvis kan starta nya samarbetsprojekt och föra samman flera kommunala kompetenser i ett helhetskoncept. Arbetscenter bedriver en mycket viktig verksamhet som erbjuder många örkelljungabor allt från meningsfull sysselsättning och stöd till kompetensutveckling och en riktig nystart i yrkeslivet.

Mathias Knutsson

onsdag 16 september 2009

Fortsatta diskussioner om höghastighetståg

Onsdagen ägnades åt fortsatta diskussioner om satsningen på höghastighetståg i Sverige. Örkelljunga kommun är engagerad i flera samarbetsorgan för att främja utbyggnaden av gröna, snabba och säkra tågtransporter. Ett av nätverken är Europakorridoren som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. Europakorridoren baseras på utbyggnad av två banor: Europabanan, som följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg. Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg.

Europakorridorens medlemmar sammanstrålade idag Värnamo för att dels diskutera den aktuella utredningen om höghastighetståg, och dels uppdatera varandra om lokal och regional utveckling av projektet. Vi hade ett mycket givande möte och för en liten kommun så är det extra viktigt att delta i samverkansorgan eftersom vi saknar egna resurser för vissa kvalificerade tjänster och analyser.

Regeringens utredare Göran Malm tycks i de flesta avseenden göra samma analys som Europakorridoren och lyfter fram betydelsen av en framsynt satsning på höghastighetståg som knyter samman Nordeuropa. Höghastighetstågen i Sverige är en del av denna satsning och det är glädjande att även tyska och danska intressenter nu tycks vara beredda att på allvar diskutera frågan.

Malms utredning är förvisso ”bara” nationell, men den kan tjäna som ett underlag för fortsatt arbete om framtiden för ett europeiskt höghastighetsnät. Utredningen pekar dock entydigt på det stora behovet av ett nationellt nät som förenar Sveriges största städer och regioner. När höghastighetsbanorna står färdiga kommer exempelvis jönköpingsborna att nå både Stockholm och Köpenhamn på en timme och tjugo minuter. De mindre orterna som Örkelljunga och Åstorp kommer att trafikeras av regionaltåg som utgör både stommen för ett regionalt infrastrukturnät och matartrafik till höghastighetstågen.

Läs mer i HD

Mathias Knutsson

måndag 14 september 2009

Höghastighetståg till Skåne och tåg till Örkelljunga!

Tillbaka på kontoret följde presentationen av Gunnar Malm utredning om höghastighetsbanor för tåg i Sverige. Glädjande nog så föreslår utredaren Malm dels att vi bör satsa på höghastighetståg genom Sverige och dels att sträckan mellan Skåne och Stockholm i stort sett ska följa E4.

En sträckning längs E4 har flera stora fördelar och eftersom att banan även kommer att användas för regionaltåg så kommer Örkelljunga återigen att få tågtrafik.

Satsningen på höghastighetsbanor är en gigantisk investering som kräver både enorma resurser och god planering så premiärturen kan ske tidigast 2023 eller 2025.

Mathias Knutsson

Utbildning för småföretagare och en ny spännande satsning...

Veckan inleddes med flera intressanta möten. Under förmiddagen träffade jag ledningen för Utbildningscentrum i Örkelljunga och diskuterade deras satsning på utbildningar för blivande småföretagare. Rektorn Roy Ekstrand, studievägledaren Christina Råhäll och läraren Jonas Karlsson har tillsammans med Stefan Fürst på NTI-skolan tagit fram en mycket bra och intressant utbildning.Utbildningen startar denna vecka och har redan lockat tretton studenter som vill förverkliga sin dröm att starta ett eget företag. Jag tycker att denna satsning är mycket positiv och jag kommer med att följa deras arbete med stor spänning. Jag kommer även att vara engagerad i utbildningen genom stöd och rådgivning samt vissa ”gästföreläsningar”.

Därefter träffade jag en företagare som vill göra en stor satsning i Örkelljunga. Han presenterade ett mycket spännande koncept och jag ser fram emot att få lotsa dem fram till en framgångsrik etablering.

Mathias Knutsson

onsdag 26 augusti 2009

Frukostmöte med storföretagsgruppen

Efter några lediga sommarveckor så drog höstaktiviteterna igång på allvar. Idag träffades den nybildade storföretagsgruppen för att utveckla diskussionen från det senaste mötet i juni.

Ambitionen med storföretagsgruppen är att samla bygdens största företag för att tillsammans med kommun och andra intressenter diskutera centrala framtidsfrågor. I ljuset av den uppkomna situationen i ekonomin, näringslivet och på arbetsmarknad försöker vi nu att identifiera insatser för att dels hantera problem och dels lägga grunden för en positiv utveckling i framtiden. Kommunens nuvarande näringslivsstruktur är relativt sårbar och det finns ett stort behov av konkreta och konstruktiva insatser på både kort och lång sikt.

Vid de första sammankomsterna med storföretagsgruppen får vi stöd av representanter för Region Skåne och länsstyrelse samt externa konsulter. Dessa möten utformas som work-shops/seminarier och därefter kommer gruppen att samlas vid både traditionella frukostmöten och seminarier.

Dagens möte var mycket givande och jag tackar samtliga deltagare för en spännande och givande diskussion. Under mötet kom flera bra idéer fram som kan hjälpa oss att överbrygga krisen, förbättra kommunens företagsklimat, skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, bidra till en positiv utveckling och öka kommunens attraktionskraft. Jag fick även många positiva signaler från företagen som deltog - konjunkturen tycks ha bottnat och nu vänder det (nog) uppåt. De positiva signalerna gör det dessutom lättare att arbeta mer framåtsyftande och ta tag i de strategiskt viktiga frågorna för både företaget och hela bygden.

Mathias Knutsson

tisdag 23 juni 2009

Inofficiella miljöbilsdagen i Örkelljunga!

Tisdagen inleddes med ett företagsbesök i Helsingborg där jag fick en intressant presentation av ett mycket spännande och snabbväxande företag som förhoppningsvis är på väg att etablera sig i Örkelljunga.

Därefter tillbaka till Örkelljunga och ut till ett mycket solbestänkt Hjelmsjövik för att delta i den ”inofficiella miljöbilsdagen”.Maarit och hennes kollegor på Börjessons Bil visade gasdrivna person- och transportbilar samt bjöd på en mycket trevlig lunch hos Kock-Johan. Vår lokala bilhandlare, Bilprisma, visade upp Toyotakoncernens hela miljöbilssortiment och bjöd kunderna på kaffe under eftermiddagen.


Mathias Knutsson